,,Czas to pieniądz!” – Lokalna Grupa Działania ,,Kraina wokół Lublina”

image_pdfimage_print

,,Czas to pieniądz!” – to popularne wśród prowadzących działalność gospodarczą powiedzenie sprawdza się w Lokalnej Grupie Działania ,,Kraina wokół Lublina”. Powstaliśmy w 2008 roku, by – skupiając energię partnerów z sektora społecznego, gospodarczego i samorządów – wspólnie działać na rzecz rozwoju 15 gmin (Bełżyce, Borzechów, Bychawa, Garbów, Głusk, Jabłonna, Jastków, Konopnica, Krzczonów, Niedrzwica Duża, Niemce, Strzyżewice, Wólka, Wysokie, Zakrzew).

Realizowaliśmy już Program Rozwoju Obszarów Wiejskich  2007-2013 i 2014-2020. Ten ostatni okres programowania realizujemy zresztą dotychczas, a jego ostatnim akcentem jest budowa szlaku GREENWAYS na obszarze 3 lubelskich LGD. W ramach projektu na terenie naszej gminy powstaną dwie altany turystyczne (Bychawka Druga i Kosarzew Dolny Kolonia) i dwie stacje naprawy rowerów w samej Bychawie.


Co jeszcze udało się zrobić w ostatnich latach na terenie naszej gminy ze środków LGD? Najwidoczniejsze są, oczywiście, te ,,twarde”, namacalne dowody działań w ramach LGD:
1. Modernizacja budynku Centrum Kultury Wiejskiej w miejscowości Zaraszów-Kolonia – 299 920 zł.

2. Modernizacja lokalu na potrzeby Świetlicy Międzypokoleniowej „BSKA” w Bychawie – 81 492 zł.

3. Modernizacja Świetlicy Wiejskiej w Osowie – 168 815 zł.

4. Modernizacja Centrum Kultury Wiejskiej w Gałęzowie-Kolonii Pierwszej – 92 055 zł.

5. Siłownie i place zabaw Osiedla przy ulicy Piłsudskiego i ZS im. ks. A. Kwiatkowskiego – 134 931 zł.

Daje to łącznie 777 213 zł, zainwestowane w infrastrukturę powszechnie dostępną i służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkańców naszej gminy. Na podjęcie działalności gospodarczej ze wsparciem środków LGD zdecydowało się 8 beneficjentów i pozyskali oni łącznie kwotę 550 000 . Rozwój istniejących już 5 firm wsparliśmy kwotą 728 989,12 zł.


Ale to nie wszystko! Na terenie gminy ze środków LGD ,,Kraina wokół Lublina” zrealizowano także 21 grantów (na doposażenie, renowację lub organizację wydarzeń). Działania te realizowane były w ostatnich latach przez 8 stowarzyszeń z terenu naszej gminy i parafię w Bychawce. Łącznie pozyskały one kwotę 321 169,63 zł.

Nie licząc projektu GREENWAYS i wydarzeń organizowanych przez samą LGD, na teren gminy Bychawa w okresie programowania 2013-2020 trafiło niemal 2,4 mln zł!

Czy to dużo? Grosz do grosza i będzie kokosza – powiada staropolskie przysłowie. Tym bardziej, że trafiały do nas także środki w latach 2008-2012, a przed nami okres realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju 2023-2027. Kolejne lata dają więc szansę na realizację potrzeb, o które zaczęliśmy Państwa pytać w ramach konsultacji już w maju 2022 roku.

Długa jest droga i niemały wysiłek, by pozyskać środki UE. Niemniej jednak, na działania w nowym okresie pozyskaliśmy 4 662 500 euro. Ile z tej kwoty trafi na teren Bychawy? W dużej mierze zależy to od aktywności samych mieszkańców i samorządu.


A na co będzie można pozyskać środki z LGD w najbliższych latach? Aktywnych mieszkańców zainteresuje zapewne możliwość działania w zakresie:

 1. Budowa, modernizacja, wyposażenie świetlic wiejskich, centrów kultury.
 2. Poprawa bezpieczeństwa – monitoring, oświetlenie miejsc spotkań, integracji mieszkańców, stref aktywności.
 3. Poprawa dostępności usług i bezpieczeństwa (osób młodych i 60+).
 4. Nowe technologie informacyjne: aplikacje, portale.
 5. Budowa infrastruktury rekreacyjnej typu: plac zabaw, siłownia zewnętrzna, skate park, parkour, miasteczko ruchu rowerowego itp.
 6. Budowa infrastruktury sportowej typu boisko ogólnodostępne, korty itp.
 7. Zagospodarowanie terenów zielonych na potrzeby rekreacji.
 8. Warsztaty, szkolenia, wizyty studyjne, obozy młodzieżowe itp., mające na celu animowanie ludzi młodych i włączenie ich w działania na rzecz lokalnej społeczności.
 9. Warsztaty, szkolenia, wydarzenia kulturalne, sportowe, mające na celu aktywizację i wsparcie osób po 60 roku życia i włączanie ich w życie lokalnych społeczności.
 10. Działania integrujące środowiska w zakresie współpracy między organizacjami i instytucjami, polegające na utworzeniu, promocji marki lokalnej, sieciowania produktów i usług.
 11. Szkolenia, warsztaty, festyny, wyjazdy studyjne, działania integrujące pokolenia lub ,,nowych” mieszkańców, projekty partnerskie pomiędzy organizacjami dla budowania tożsamości lokalnej w oparciu o dziedzictwo lokalne.
 12. Opracowanie koncepcji ,,Inteligentna Wieś: Społeczność mieszkająca na wsi”, która wykorzystuje nowoczesne technologie w celu poprawy jakości i poziomu życia oraz zrównoważonego rozwoju.
 13. Działania edukacyjne, dobre praktyki, projekty promujące działalność organizacji (np. OSP, organizacje senioralne), włączające nowych członków.

Przedsiębiorców i rolników powinny ucieszyć środki na:

 1. Rozwój istniejących przedsiębiorstw w zakresie dostarczania usług dla młodych i starszych mieszkańców.
 2. Podejmowanie nowej działalności gospodarczej w zakresie dostarczania usług dla młodych i starszych mieszkańców.
 3. Podejmowanie działalności gospodarczej w oparciu o wykorzystanie lokalnego dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego, historycznego.
 4. Rozwój istniejących gospodarstw agroturystycznych.
 5. Podejmowanie nowych, pozarolniczych funkcji gospodarstw rolnych (gospodarstwa agroturystyczne lub zagrody edukacyjne, gospodarstwa opiekuńcze).
 6. Zrównoważony rozwój istniejącej działalności.

Słowem – co mieszkańcy zgłaszali w konsultacjach, a ramy programu dopuściły, to zamierzamy realizować poprzez systematycznie ogłaszane konkursy!

Po szczegóły i harmonogramy ogłaszanych konkursów odsyłam do stron:

www.krainawokollublina.pl

www.facebook.com/LGDKWL


Korzystając z okazji, bardzo dziękujemy władzom gminy i członkom LGD z naszego terenu za aktywność w ramach LGD. Partnerom, którzy sięgnęli po środki w ramach organizowanych przez LGD konkursów, gratulujemy i zachęcamy do dalszej współpracy. Tych, z którymi jeszcze nie współpracowaliśmy, zapewniamy, że udzielimy wszelkiej pomocy, by udało się marzenia zrealizować.

Przed nami lata wytężonej pracy, by zaspokajać oczekiwania mieszkańców Gminy Bychawa. A że ,,zgoda buduje”, to życzliwości życzmy sobie wszyscy na Nowy 2024 Rok!


Do zobaczenia przy realizacji projektów –

Vice-Prezes LGD ,,Kraina wokół Lublina”

Artur Płaza