Czekamy na zgłoszenia kolejnych projektów budżetu obywatelskiego

image_pdfimage_print

Od 1 kwietnia do 31 maja 2021 roku trwa druga edycja zgłaszania projektów w ramach budżetu obywatelskiego dla miasta Bychawy. To mieszkańcy miasta współdecydują o wydatkach publicznych w mieście w perspektywie kolejnego roku budżetowego.

Kto może zgłaszać projekty?

Mieszkańcy miasta zgłaszają propozycje zadań do budżetu, które następnie są analizowane i rozpatrywane pod kątem możliwości ich realizacji przez komisję powołaną przez Burmistrza Bychawy. Projekty, które pomyślnie przejdą weryfikację (ocenę formalną i merytoryczną) poddawane są pod publiczne głosowanie. W efekcie projekty, które osiągną najlepsze wyniki w głosowaniu, aż do wyczerpania puli środków przeznacza się do realizacji, wpisując je do uchwały budżetowej.

Przypominamy, że wysokość środków przeznaczonych na realizację budżetu obywatelskiego, w każdym roku wynosi 200 000 zł, po 100 000 zł dla każdego osiedla miasta Bychawy. Zgłoszone projekty powinny być między innymi zgodne z przepisami prawa, dotyczyć zadań własnych Gminy Bychawa o okresie realizacji zamykającym się w ramach jednego roku budżetowego, być zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta i strategią rozwoju gminy, a także spełniać kryterium ogólnodostępności.

Każdy zgłoszony projekt musi być złożony na odpowiednim formularzu wraz z załączoną listą poparcia mieszkańców miasta w liczbie co najmniej 20 osób, zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie budżetu obywatelskiego Gminy Bychawa. Tekst uchwały oraz formularz zgłoszenia wraz z listą osób popierających dostępny poniżej w linku.