Czy są chętni na solary i ekologiczne piece c.o.? Nabór potrwa do 29 lutego

image_pdfimage_print
Burmistrz Bychawy zaprasza wszystkich zainteresowanych do przystąpienia do projektu o wsparcie finansowe w trybie konkursowym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach programu 4. Energia przyjazna środowisku, Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE dla mieszkańców Gminy Bychawa na montaż instalacji do podgrzewania ciepłej wody użytkowej w budynkach indywidualnych lub/i wymiana pieców c. o. opalanych biomasą.
Zgłoszenia zamiaru uczestnictwa w projekcie należy dokonywać w formie ankiety w Urzędzie Miejskim w Bychawie od 1 lutego do 29 lutego 2016 r. w godz. pracy Urzędu w pok. nr 10. Pamiętać należy o zabraniu ze sobą dowodu osobistego, dokumentu potwierdzającego własność oraz nr działki, na której zlokalizowany jest budynek mieszkalny. Warunkiem przystąpienia do projektu jest podpisanie umowy z Gminą Bychawa na użyczenie nieruchomości dla realizacji projektu oraz zobowią- zanie się do wpłat w terminach określonych umową. Udział mieszkańca w koszcie montażu instalacji/wymiany pieca będzie wynosił 10 % (+ VAT) kosztów projektu w przeliczeniu na beneficjenta i uwarunkowany będzie od kosztów montażu instalacji/pieca zaoferowanych przez wykonawcę wyłonionego w postępowaniu przetargowym.
 
 

INFORMACJE DOTYCZĄCE NABORU NA PANELE SOLARNE:
INFORMACJE ZWIĄZANE ZE ZŁOŻENIEM DEKLARACJI:

  1. uregulowany stan prawny i podpisy wszystkich współwłaścicieli,
  2. dowód osobisty,
  3. numer dział wraz z dokumentem potwierdzającym własność lub prawem do dysponowania działką (min. 5 lat po zakończeniu realizacji projektu tj. ok. 2023 r.), na której zlokalizowany jest budynek mieszkalny,
  4. informacja o liczbie mieszkańców faktycznie zamieszkujących w nieruchomości – liczba osób powinna odpowiadać liczbie osób wykazanej w deklaracji o wysokości opłaty związanej z odpadami komunalnymi – liczba ta będzie weryfikowana z posiadanymi przez Urząd, 
  5. informacja o dostępnym miejscu na montaż paneli w obrębie budynku oraz urządzeń wewnątrz budynku.
 
Załączniki:

Informacja na temat montażu solarów (pdf)

Informacje dotyczące naboru na kotły opalane biomasą (pdf)

Deklaracja przystąpienia do programu w zakresie montażu instalacji solarnych (pdf)

Deklaracja przystąpienia do programu w zakresie wymiany kotła na opalany biomasą (pdf)