„Dla Niepodległej” widowisko poetycko-muzyczne w BCK – zaproszenie

„DLA NIEPODLEGŁEJ” Zapraszamy 11 listopada 2018 r. godz. 17.30
do Bychawskiego Centrum Kultury na widowisko poetycko-muzyczne w wykonaniu: słuchaczy Bychawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Klubu Seniora i Męskiego Zespołu Wokalnego z BCK.
Organizatorzy:
Bychawskie Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych w ramach projekty pn: „Aktywny i patriotyczny Senior-DLA NIEPODLEGŁEJ” dofinansowany przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich edycja 2018. Bychawskie Centrum Kultury.