Dwa projekty skierowane dla osób niepełnosprawnych, pozostających bez zatrudnienia

I projekt

Młody=zdolny i doświadczony

Stypendium szkoleniowe: 939,40 zł brutto
Zwrot kosztów dojazdu dla uczestników odbywających staż poza miejscem zamieszkania na terenie województwa lubelskiego: Bełżyce, Bychawa, Borzechów, Garbów, Głusk, Jabłonna, Jastków, Konopnica, Krzczonów, Niedrzwica Duża, Niemce, Strzyżewice, Wojciechów, Wólka, Wysokie, Zakrzew

UCZESTNIKÓW w wieku 18-29 lat (w tym osób niepełnosprawnych) pozostających bez zatrudnienia: biernych zawodowo oraz bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędach pracy zamieszkujących na terenie powiatu lubelskiego

Projekt obejmuje następujące formy wsparcia:
1. Diagnoza kompetencji zawodowych
2. Grupowe warsztaty doradcze

Szkolenia zawodowe:
Magazynier z obsługą wózków widłowych administrowanie stronami www, wizualizacje.

Pośrednictwo pracy
Staże zawodowe

II projekt

AKCJA INTEGRACJA I AKTYWIZACJA

ZA UDZIAŁ W PROJEKCIE OSOBY CHĘTNE NIC NIE PŁACĄ !!!

1. Stypendium szkoleniowe – 425,56 netto
2. Stypendium stażowe – 997,40
3. Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną

Osoby przystępujące do projektu spełniają warunki:
a) Bełżyce, Bychawa, Borzechów, Garbów, Głusk, Jabłonna, Jastków, Konopnica, Krzczonów, Niedrzwica Duża, Niemce, Strzyżewice, Wojciechów, Wólka, Wysokie, Zakrzew;
b) są niepełnosprawne (orzeczenie)
c) nie pracują, są bierne zawodowo – czyli niezarejestrowane w urzędzie pracy;
d) mają wykształcenie podstawowe, gimnazjalne lub średnie;
e) mają ukończone 18 lat.

Szkolenie zawodowe:
a) kucharz
b) kierowca kat. B lub kierowca kat. C+E
c) pracownik budowlany

KONTAKT:
CENTRUM SZKOLENIOWO DORADCZE
UL. LOTNICZA 3, POKÓJ 15

TEL. 533 353 384