Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Lubelskiego 24 września 2021 r. – zaproszenie

image_pdfimage_print

Szanowni Państwo

Przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Lubelskiego.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Lubelskiego, które odbędzie się w dniu 24 września 2021 r. w Urzędzie Gminy Jabłonna, Jabłonna – Majątek 22 od godz. 15.00.

Podczas Forum poruszone zostaną informacje dotyczące spraw bieżących istotnych z punktu widzenia działalności trzeciego sektora oraz przyszłości NGO w kontekście rozpoczynającego się wkrótce nowego okresu finansowania Unii Europejskiej 2021-2027 (w załączeniu program Forum).

Będzie również czas na dyskusję, wymianę doświadczeń oraz wzajemne poznanie się.

Miło nam również poinformować, że honorowy patronat nad wydarzeniem przyjęli:

Pan Zdzisław Antoń – Starosta Powiatu Lubelskiego

Pani Magdalena Sałek-Lewczyk – Wójt Gminy Jabłonna

Zaproszenie kierujemy do przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji, kół gospodyń wiejskich, ochotniczych straży pożarnych, klubów sportowych z terenu powiatu lubelskiego  oraz pracowników urzędów gmin odpowiedzialnych za współpracę z NGO.

Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o zgłoszenia do dnia 22 września 2021 r. (środa) telefonicznie (tel. 81 534 45 28 lub 81 532 30 65) lub pocztą  elektroniczną bska.bychawa@gmail.com

Przy zgłoszeniu  należy podać imię i nazwisko uczestnika oraz nazwę reprezentowanej organizacji.

Z względów organizacyjnych prosimy o zgłaszanie się po jednej osobie (przedstawicielu) danej organizacji. W przypadku wolnych miejsc będzie możliwość uczestnictwa więcej niż jednej osoby z jednej organizacji.

Z poważaniem

Ewa Rębecka – Prezes Bychawskiego Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych

Marcin Pastuszak – Przewodniczący Powiatowej Rady Działalności Pożytku

Publicznego w Powiecie Lubelskim