Gmina Bychawa wśród partnerów Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego

źródło: www.lublin.eu

28 stycznia 2020 roku burmistrz Bychawy Janusz Urban wziął udział w podpisaniu listu intencyjnego na rzecz rozwoju Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego.

Akt ten zapoczątkował proces przygotowań do nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Liderem przedsięwzięcia została Gmina Lublin, która wszystkim partnerom zapewni udział w działaniach przygotowawczych do kolejnej perspektywy finansowej oraz sporządzeniu wspólnej Strategii Rozwoju.

Dzięki niej mieszkańcy metropolii będą mogli cieszyć się z kolejnych inwestycji. Jak można przeczytać na stronie internetowej Miasta Lublin: „Działania planowane do wsparcia w ramach ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne) w kolejnej perspektywie finansowej będą kontynuacją działań zapoczątkowanych w latach 2014–2020. Kierunki działań dotyczą m.in. rozwoju i integracji systemów transportowych do roku 2030, rozwoju zintegrowanej polityki społecznej w LOF (Lubelski Obszar Funkcjonalny), w odniesieniu do prognozowanych zmian demograficznych ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych i niepełnosprawnych oraz adaptacji do zmian klimatu dla LOF do roku 2030. Projekty inwestycyjne uzupełnią działania w zakresie wsparcia edukacji oraz włączenia społecznego.”

źródło: www.lublin.eu

W sumie na niniejszym liście intencyjnym znalazły się podpisy przedstawicieli 21 gmin (Lublin, Świdnik, Lubartów miasto, Lubartów gmina, Niemce, Spiczyn, Wólka, Mełgiew, Piaski, Jabłonna, Głusk, Strzyżewice, Niedrzwica Duża, Konopnica, Nałęczów, Jastków), w tym 5 nowych gmin (Bełżyce, Bychawa, Łęczna, Garbów, Wojciechów) oraz 5 powiatów, na których obszarze leżą gminy: lubelski, lubartowski, łęczyński, puławski i świdnicki.

opracowano na podstawie: www.lublin.eu Podpisanie listu intencyjnego na rzecz rozwoju Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego 28.01.2020