Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie

image_pdfimage_print

30 maja 2012r. (środa) godz. 14.00 posiedzenie Komisji do spraw oświaty

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Analiza arkuszy organizacyjnych szkół.
2. Sprawy bieżące.

31 maja 2012r. (czwartek) godz. 13.00 posiedzenie Komisji do spraw inwestycyjnych, rolnictwa, gospodarki przestrzennej i mienia

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a) przystąpienia do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bychawa dla miejscowości: Osowa, Zadębie, Wandzin, Wola Duża, Wola Duża- Kolonia, Podzamcze, Zdrapy, Wincentówek, Bychawka Druga- Kolonia (zakres zmian do konsultacji z komisją),
b) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości,
2. Sprawy bieżące.

31 maja 2012r. (czwartek) godz. 14.00 posiedzenie Komisji do spraw budżetu i finansów

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2012.
2. Sprawy bieżące.