Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – wrzesień 2021

Komisja do spraw budżetu i finansów – 13 września 2021 r. (poniedziałek) godz. 8.15

Porządek posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
 2. zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
 3. zmian w uchwale budżetowej na rok 2021.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 5. Sprawy  bieżące.

Czytaj więcej...

Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – sierpień 2021

Komisja do spraw pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia i pracy- 25 sierpnia 2021 r. godz. 11.45

Porządek posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie:
 2. określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
 3. Przyjęcie protokołu
Czytaj więcej...

Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – czerwiec 2021

Komisja do spraw skarg, wniosków i petycji – 30 czerwca 2021 r. (środa) godz. 8.00
Porządek posiedzenia:

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podjęcia działań w celu zaniechania sprzedaży działek stanowiących własność gminy Bychawa w celu powstania spalarni odpadów.
 2. Przyjęcie protokołu
Czytaj więcej...

Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – maj 2021

Komisja do spraw pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia i pracy – 25 maja 2021 r. (wtorek) godz. 12.30

Porządek posiedzenia:

 1. Informacja na temat funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Bychawie. Ocena zasobów pomocy społecznej.
 2. Funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Bychawie.
Czytaj więcej...

Posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Bychawie w sprawie opłaty adiacenckiej

Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie

Komisja do spraw inwestycji, rolnictwa, mienia i gospodarki komunalnej – 18 maja 2021 r. (wtorek) godz. 13.00

Porządek posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
 2. uchylenia uchwały w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty
Czytaj więcej...

Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie

Komisja do spraw budżetu i finansów – 4 maja 2021 r. (wtorek) godz. 8.00

Porządek posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
 2. zmian w uchwale budżetowej na rok 2021,
 3. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia przez Gminę Bychawa pomocy finansowej Powiatowi Lubelskiemu.
Czytaj więcej...

Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – marzec 2021

Komisja do spraw komunikacji społecznej, promocji, kultury, sportu i współpracy międzynarodowej – 24 marca 2021 r. (środa) godz. 12.15

Porządek posiedzenia:

 1. Informacja na temat funkcjonowania GZB, komunikacji społecznej.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 3. Sprawy  bieżące.

Komisja do spraw inwestycji,

Czytaj więcej...

Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – styczeń 2021

Komisja do spraw skarg, wniosków i petycji – 19 stycznia 2021 r. (wtorek) godz. 9.30

Porządek posiedzenia:

 1. Rozpatrzenie petycji.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 3. Sprawy bieżące.

Komisja do spraw pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia i pracy – 19 stycznia

Czytaj więcej...

Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – grudzień 2020

Komisja do spraw pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia i pracy – 16 grudnia 2020 r. (środa) godz. 10.30

Porządek posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektu uchwał w sprawach:
 2. uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata
Czytaj więcej...