Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – lipiec 2023

Komisja do spraw budżetu i finansów   – 21 lipca 2023 r. (piątek) godz. 8.15

Porządek posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
  • a) zmian wieloletniej prognozy finansowej,
  • b) zmian w uchwale budżetowej na rok 2023.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 3. Sprawy  bieżące.
Czytaj więcej...

Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – czerwiec 2023

Komisja rewizyjna – 30 czerwca 2023 r. (piątek) godz. 8.30  

Porządek posiedzenia:

 1. Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości postępowania UM i Burmistrza Bychawy w trakcie realizacji konkursu w programie rządowym – Fundusz Polski Ład edycja druga i przetargu z niego wynikającego
Czytaj więcej...

Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – maj 2023

Komisja do spraw inwestycji, rolnictwa, mienia i gospodarki komunalnej – 30 maja 2023 r. (wtorek) godz. 13.00
Porządek posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
  a) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości,
  b) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu
Czytaj więcej...

Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – maj 2023

Komisja rewizyjna – 18 maja 2023 r. (czwartek) godz. 10.00

Porządek posiedzenia:

 1. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bychawa za rok 2022.
 2. Wniosek o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Bychawy.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 4. Sprawy bieżące.
Czytaj więcej...

Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – marzec 2023

Komisja do spraw inwestycji, rolnictwa, mienia i gospodarki komunalnej – 30 marca 2023 r. (czwartek) godz. 11.30
Porządek posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
  a) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości,
  b) Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
Czytaj więcej...

Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – styczeń 2023

Komisja do spraw budżetu i finansów – 31 stycznia 2023 r. (wtorek) godz. 7.45

Porządek posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie:
  a) zmian w uchwale budżetowej na rok 2023.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 3. Sprawy  bieżące.

Czytaj więcej...

Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – styczeń 2023

Komisja do spraw skarg, wniosków i petycji – 25 stycznia 2023 r. (środa) godz. 11.00

Porządek posiedzenia:

 1. Rozpatrzenie skargi na działanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Bychawie.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 3. Sprawy bieżące.

Komisja do spraw pomocy społecznej, bezpieczeństwa

Czytaj więcej...

Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – grudzień 2022

Komisja do spraw skarg, wniosków i petycji –  28 grudnia 2022 r. (środa) godz. 11.00

Porządek posiedzenia:

 1. Rozpatrzenie petycji w sprawie uczczenia Konstytucji Marcowej.
 2. Sprawozdanie z pracy komisji za II półrocze 2022 r.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
Czytaj więcej...

Komisja rewizyjna 5 grudnia 2022 r. (poniedziałek) o godzinie 8.00 w siedzibie Bychawskiego Centrum Kultury

W budynku przy ul. M. J. Piłsudskiego 34.

Porządek posiedzenia:

 1. Kontrola problemowa realizacji zaleceń wynikających z audytu przeprowadzonego w Bychawskim Centrum Kultury.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 3. Sprawy bieżące.                     
Czytaj więcej...