Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie

Komisja do spraw inwestycji, rolnictwa, mienia i gospodarki komunalnej – 28 września 2022 r. (środa) godz. 13.30
Porządek posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
  a) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości,
  b) obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości oznaczonych w
Czytaj więcej...

Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – sierpień 2022

Komisja do spraw oświaty – 29 sierpnia 2022 r. (poniedziałek) godz. 13.00

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Bychawa na rok szkolny 2022/2023.
 2. Informacja o stanie przygotowań placówek oświatowo-wychowawczych do nowego roku szkolnego- objazd szkół.
Czytaj więcej...

Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – czerwiec 2022

Komisja do spraw pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia i pracy – 29 czerwca 2022 r. (środa) godz. 10.30
Porządek posiedzenia:

 1. Rozpatrzenie Raportu o Stanie Gminy Bychawa za 2021 rok.
 2. Sprawozdanie z pracy komisji za I półrocze 2022 r.
 3. Przyjęcie
Czytaj więcej...

Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – maj 2022

Komisja do spraw pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia i pracy – 25 maja 2022 r. (środa) godz. 12.15
Porządek posiedzenia:

 1. Stan bezpieczeństwa na terenie gminy.
 2. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 4. Sprawy bieżące.

Komisja do

Czytaj więcej...

Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – marzec 2022

Komisja do spraw skarg, wniosków i petycji – 30 marca 2022 r. (środa) godz. 11.30
Porządek posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie:
  a) rozpatrzenia petycji.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 3. Sprawy bieżące.

Komisja do spraw pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego,

Czytaj więcej...

Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – luty 2022

Komisja do spraw budżetu i finansów – 11 lutego 2022 r. (piątek) godz. 8:00

Porządek posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
  a) niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
Czytaj więcej...

Na posiedzeniach stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie będzie analizowany projekt budżetu Gminy Bychawa na rok 2022 – wybrane komisje będą obradować w BCK

Komisja do spraw komunikacji społecznej, promocji, kultury, sportu i współpracy międzynarodowej – 19 stycznia 2022 r. (środa) godz. 13.00

Porządek posiedzenia:

 1. Analiza projektu budżetu Gminy Bychawa na rok 2022.
 2. Ustalenie planu pracy Komisji na rok 2022.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego
Czytaj więcej...

Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – grudzień 2021


Wspólne posiedzenie komisji do spraw:

 • komunikacji społecznej, promocji, kultury, sportu i współpracy międzynarodowej
 • oświaty
 • inwestycji, rolnictwa, mienia i gospodarki komunalnej
 • pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia i pracy
 • budżetu i finansów
  29 grudnia 2021 r. (środa) godz. 12.30
  Porządek posiedzenia:
Czytaj więcej...

Radni w komisjach zdecydują m.in. o wysokości podatku na przyszły rok oraz ocenią stan realizacji inwestycji gminnych

Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie

Komisja do spraw budżetu i finansów – 22 listopada 2021 r. (poniedziałek) godz. 8.00
Porządek posiedzenia:

 1. Informacja o otrzymaniu subwencji uzupełniającej w roku 2021 i propozycja Burmistrza Bychawy o zatrzymaniu tych środków
Czytaj więcej...

Komisja do spraw budżetu i finansów zaplanowała posiedzenie 22 listopada 2021 r.

Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie

Komisja do spraw budżetu i finansów – 22 listopada 2021 r. (poniedziałek) godz. 8.00

Porządek posiedzenia:

 1. Informacja o otrzymaniu subwencji uzupełniającej w roku 2021 i propozycja Burmistrza Bychawy o zatrzymaniu tych środków
Czytaj więcej...

Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – październik 2021

Komisja do spraw pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia i pracy – 29 października 2021 r. (piątek) godz. 9.30

Porządek posiedzenia:

 1. Funkcjonowanie nocnej i świątecznej opieki pediatrycznej oraz bieżące problemy pacjentów SP ZOZ Bychawa.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 3. Sprawy bieżące.
Czytaj więcej...

Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – wrzesień 2021

Komisja do spraw budżetu i finansów – 13 września 2021 r. (poniedziałek) godz. 8.15

Porządek posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
 2. zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
 3. zmian w uchwale budżetowej na rok 2021.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 5. Sprawy  bieżące.

Czytaj więcej...