Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – maj

21 maja 2013r. (wtorek) godz. 14.00 posiedzenie Komisji do oświaty

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolu, szkołach podstawowych, gimnazjum oraz określenia tygodniowego

Czytaj więcej...

Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – luty 2013

26 lutego 2013r. (wtorek) godz. 12.30 posiedzenie Komisji do spraw inwestycyjnych, rolnictwa,
gospodarki przestrzennej i mienia
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości na okres powyżej 3 lat oraz na odstąpienie

Czytaj więcej...

Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie

28 stycznia 2013r. (poniedziałek) godz. 14.30
posiedzenie Komisji do spraw komunalnych i mieszkaniowych
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:

a) uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bychawa,
b) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie

Czytaj więcej...

Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – listopad 2012

26 listopada 2012r. (poniedziałek) godz. 10.00 posiedzenie Komisji do spraw pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia i pracy

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Stan bezpieczeństwa na terenie gminy.
  2. Funkcjonowanie Podstawowej Opieki Zdrowotnej na terenie gminy.
  3. Sprawy bieżące.

 

26 listopada 2012r. (poniedziałek)

Czytaj więcej...

Harmonogram posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Bychawie, 26-28 czerwca 2012

26 czerwca 2012r. (wtorek) godz. 14.00 posiedzenie Komisji do spraw pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia i pracy
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a) przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2012-2014.
b) wyznaczenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Bychawie na podmiot organizujący pracę z rodziną,
3. Sprawy bieżące.

Czytaj więcej...

Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie

30 maja 2012r. (środa) godz. 14.00 posiedzenie Komisji do spraw oświaty

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Analiza arkuszy organizacyjnych szkół.
2. Sprawy bieżące.

31 maja 2012r. (czwartek) godz. 13.00 posiedzenie Komisji do spraw inwestycyjnych, rolnictwa, gospodarki przestrzennej i mienia

Proponowany porządek

Czytaj więcej...

Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie

27 marca 2012r. (wtorek) godz. 13.00 posiedzenie Komisji do spraw oświaty

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a) likwidacji Szkoły Podstawowej w Zaraszowie,
b) planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów w gminie Bychawa,
c) ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Bychawa.
2. Sprawy bieżące.

Czytaj więcej...

Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie opiniujących projekt budżetu Gminy Bychawa na 2012 r.

w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie

16 stycznia 2012r. (poniedziałek) godz. 13.00 posiedzenie Komisji do spraw oświaty

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Analiza projektu budżetu Gminy Bychawa na rok 2012.
2. Sprawy bieżące.

Czytaj więcej...