Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – październik 2016

26 października 2016r. (środa)  godz.  1300  posiedzenie Komisji do spraw pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia i pracy

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Bychawie.

2. Stan bezpieczeństwa na terenie Gminy Bychawa.

3. Funkcjonowanie Podstawowej

Czytaj więcej...

Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – wrzesień 2016

7 września 2016 r. (środa) godz. 1200 posiedzenie Komisji rewizyjne

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Bychawy.

2. Sprawozdanie z prac stałych komisji Rady Miejskiej w Bychawie za I półrocze 2016 r.

3. Sprawy bieżące.

 

Czytaj więcej...

Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – czerwiec 2016

27 czerwca 2016 r. (poniedziałek)  godz.  1300  posiedzenie Komisji do spraw  oświaty   

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Analiza arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkola.
  2. Zapoznanie z wynikami kontroli przeprowadzonej w Gimnazjum Nr 1 im. Obrońców   Ojczyzny.
  3. Sprawy bieżące.

 

27

Czytaj więcej...

Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – kwiecień 2016

28 kwietnia 2016r. (czwartek) godz. 1200 posiedzenie Komisji do spraw pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia i pracy
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Funkcjonowanie jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Bychawa.
2. Sprawy bieżące.
28 kwietnia 2016 r. (czwartek) godz. 1300
Czytaj więcej...

Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – marzec 2016

30 marca 2016 r. (środa) godz. 12.00 posiedzenie Komisji rewizyjnej

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Bychawy.
2. Sprawy bieżące.

 

30 marca 2016 r. (środa) godz. 12.30 posiedzenie Komisji do spraw pomocy

Czytaj więcej...

Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – styczeń 2016

18 stycznia 2016 r. (poniedziałek)  godz.  1400  posiedzenie Komisji do spraw pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia i pracy  (Sala Ślubów Urzędu Miejskiego w Bychawie , ul. Partyzantów 1.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Analiza projektu budżetu Gminy Bychawa

Czytaj więcej...

Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – grudzień 2015

Zapraszam na posiedzenia Komisji, które odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. M. J. Piłsudskiego 22, zgodnie z poniższym harmonogramem:

 

29 grudnia 2015r. (wtorek) godz. 1100 posiedzenie Komisji rewizyjnej  

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:

  1. „Strategii Rozwoju Gminy Bychawa na lata 2016-2023”.
  2. planu pracy Rady Miejskiej w Bychawie na rok 2016.

2. Sprawozdanie z pracy komisji za II półrocze 2015 roku.

3. Ustalenie planu pracy komisji na rok 2016.

4. Sprawy bieżące.

 

Czytaj więcej...

Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – listopad 2015

Zapraszamy na posiedzenia komisji stałych Rady Miejskiej w Bychawie, które odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 22 zgodnie z poniższym harmonogramem:

 

17 listopada 2015 r. (wtorek) godz. 11.30 posiedzenie Komisji do

Czytaj więcej...

Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – wrzesień 2015 r.

2 września 2015r. (środa) godz. 10.15 posiedzenie Komisji rewizyjnej 

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Sprawozdanie z prac stałych komisji Rady Miejskiej w Bychawie za I półrocze 2015 roku.
2. Sprawy bieżące.

 

2 września 2015 r. (środa) godz. 10.30 posiedzenie Komisji

Czytaj więcej...