Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – grudzień 2015

image_pdfimage_print

Zapraszam na posiedzenia Komisji, które odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. M. J. Piłsudskiego 22, zgodnie z poniższym harmonogramem:

 

29 grudnia 2015r. (wtorek) godz. 1100 posiedzenie Komisji rewizyjnej  

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:

 1. „Strategii Rozwoju Gminy Bychawa na lata 2016-2023”.
 2. planu pracy Rady Miejskiej w Bychawie na rok 2016.

2. Sprawozdanie z pracy komisji za II półrocze 2015 roku.

3. Ustalenie planu pracy komisji na rok 2016.

4. Sprawy bieżące.

 

 

29 grudnia 2015 r. (wtorek) godz. 1130 posiedzenie Komisji do spraw komunikacji społecznej, promocji, kultury, sportu i współpracy międzynarodowej

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:

 1. „Strategii Rozwoju Gminy Bychawa na lata 2016-2023”,
 2. planu pracy Rady Miejskiej w Bychawie na rok 2016,

2. Sprawozdanie z pracy komisji za II półrocze 2015 roku.

3. Sprawy bieżące.

 

29 grudnia 2015 r. (wtorek) godz. 1200 posiedzenie Komisji do spraw inwestycyjnych, rolnictwa, gospodarki przestrzennej i mienia

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
  1. zmieniającą uchwałę Nr XIV/78/2015 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 29 października
   w sprawie powierzenia Gminie Bychawa prowadzenia zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi nr 2284L Bychawa – Olszowiec – Piotrków-Kolonia i nr 2285L Olszowiec – Romanów – Piotrków-Kolonia na terenie Gminy Bychawa,
  2. wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości,
  3. wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości,
  4. wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości,
  5. „Strategii Rozwoju Gminy Bychawa na lata 2016-2023”.
  6. planu pracy Rady Miejskiej w Bychawie na rok 2016.

2. Sprawozdanie z pracy komisji za II półrocze 2015 roku.

3. Sprawy bieżące.

 

29 grudnia 2015r. (wtorek) godz. 1300 posiedzenie Komisji do spraw komunalnych i mieszkaniowych

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
  1. zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzaniaścieków na terenie gminy Bychawa, 
  2. „Strategii Rozwoju Gminy Bychawa na lata 2016-2023”,
  3. planu pracy Rady Miejskiej w Bychawie na rok 2016,
  4. Zaopiniowanie projektu zarządzenia Burmistrza Bychawy w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki  prawa handlowego i objęciu udziałów.
  5. Sprawozdanie z pracy komisji za II półrocze 2015 roku.
  6. Sprawy bieżące.

29 grudnia 2015r. (wtorek) godz. 1330 posiedzenie Komisji do spraw oświaty 

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:

 1. „Strategii Rozwoju Gminy Bychawa na lata 2016-2023”
 2. planu pracy Rady Miejskiej w Bychawie na rok 2016.

2. Sprawozdanie z pracy komisji za II półrocze 2015 roku.

3. Sprawy bieżące.

 

29 grudnia 2015r. (wtorek) godz. 1345 posiedzenie Komisji do spraw pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia i pracy

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:

 1. „Strategii Rozwoju Gminy Bychawa na lata 2016-2023”
 2. planu pracy Rady Miejskiej w Bychawie na rok 2016,

2. Sprawozdanie z pracy komisji za II półrocze 2015 roku.

3. Sprawy bieżące.

 

29 grudnia 2015 r. (wtorek) godz. 1400 posiedzenie Komisji do spraw budżetu i finansów

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
  1. zmian w uchwale budżetowej na rok 2015.
  2. zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego przez Burmistrza Bychawy w roku 2016.
  3. „Strategii Rozwoju Gminy Bychawa na lata 2016-2023”
  4. planu pracy Rady Miejskiej w Bychawie na rok 2016,

2. Sprawozdanie z pracy komisji za II półrocze 2015 roku.

3. Sprawy bieżące.

 

Uwagi i propozycje do planu pracy Rady Miejskiej w Bychawie na rok 2016 można wnosić w terminie do dnia 28 grudnia 2015 r. do Urzędu Miejskiego w Bychawie, pokój 28.

                                                                                                   Wiceprzewodniczący Rady

                                                                                                          Andrzej Pietrzak