Na posiedzeniach stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie będzie analizowany projekt budżetu Gminy Bychawa na rok 2022 – wybrane komisje będą obradować w BCK

Komisja do spraw komunikacji społecznej, promocji, kultury, sportu i współpracy międzynarodowej – 19 stycznia 2022 r. (środa) godz. 13.00

Porządek posiedzenia:

 1. Analiza projektu budżetu Gminy Bychawa na rok 2022.
 2. Ustalenie planu pracy Komisji na rok 2022.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego
Czytaj więcej...

Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – grudzień 2021


Wspólne posiedzenie komisji do spraw:

 • komunikacji społecznej, promocji, kultury, sportu i współpracy międzynarodowej
 • oświaty
 • inwestycji, rolnictwa, mienia i gospodarki komunalnej
 • pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia i pracy
 • budżetu i finansów
  29 grudnia 2021 r. (środa) godz. 12.30
  Porządek posiedzenia:
Czytaj więcej...

Radni w komisjach zdecydują m.in. o wysokości podatku na przyszły rok oraz ocenią stan realizacji inwestycji gminnych

Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie

Komisja do spraw budżetu i finansów – 22 listopada 2021 r. (poniedziałek) godz. 8.00
Porządek posiedzenia:

 1. Informacja o otrzymaniu subwencji uzupełniającej w roku 2021 i propozycja Burmistrza Bychawy o zatrzymaniu tych środków
Czytaj więcej...

Komisja do spraw budżetu i finansów zaplanowała posiedzenie 22 listopada 2021 r.

Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie

Komisja do spraw budżetu i finansów – 22 listopada 2021 r. (poniedziałek) godz. 8.00

Porządek posiedzenia:

 1. Informacja o otrzymaniu subwencji uzupełniającej w roku 2021 i propozycja Burmistrza Bychawy o zatrzymaniu tych środków
Czytaj więcej...

Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – październik 2021

Komisja do spraw pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia i pracy – 29 października 2021 r. (piątek) godz. 9.30

Porządek posiedzenia:

 1. Funkcjonowanie nocnej i świątecznej opieki pediatrycznej oraz bieżące problemy pacjentów SP ZOZ Bychawa.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 3. Sprawy bieżące.
Czytaj więcej...

Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – wrzesień 2021

Komisja do spraw budżetu i finansów – 13 września 2021 r. (poniedziałek) godz. 8.15

Porządek posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
 2. zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
 3. zmian w uchwale budżetowej na rok 2021.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 5. Sprawy  bieżące.

Czytaj więcej...

Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – sierpień 2021

Komisja do spraw pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia i pracy- 25 sierpnia 2021 r. godz. 11.45

Porządek posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie:
 2. określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
 3. Przyjęcie protokołu
Czytaj więcej...

Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – czerwiec 2021

Komisja do spraw skarg, wniosków i petycji – 30 czerwca 2021 r. (środa) godz. 8.00
Porządek posiedzenia:

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podjęcia działań w celu zaniechania sprzedaży działek stanowiących własność gminy Bychawa w celu powstania spalarni odpadów.
 2. Przyjęcie protokołu
Czytaj więcej...

Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – maj 2021

Komisja do spraw pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia i pracy – 25 maja 2021 r. (wtorek) godz. 12.30

Porządek posiedzenia:

 1. Informacja na temat funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Bychawie. Ocena zasobów pomocy społecznej.
 2. Funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Bychawie.
Czytaj więcej...