Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – lipiec

Komisja do spraw skarg, wniosków i petycji- 9 lipca 2019 r. (wtorek) godz. 8.00 – sala ślubów Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. Partyzantów 1

Porządek posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie:
  a) przekazania petycji zgodnie z właściwością.
 2. Przyjęcie protokołu
Czytaj więcej...

Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – czerwiec 2019

Komisja do spraw oświaty – 26 czerwca 2019 r. (środa) godz. 13.00
Porządek posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie:
  a) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bychawa oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na
Czytaj więcej...

Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – kwiecień 2019

Komisja do spraw inwestycji, rolnictwa, mienia i gospodarki komunalnej- 25 kwietnia 2019 r. (czwartek) godz. 13.00
Porządek posiedzenia:

 1. Analiza komunalnego zasobu mieszkaniowego gminy Bychawa.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 3. Sprawy bieżące.

Komisja do spraw pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego, ochrony

Czytaj więcej...

Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – marzec 2019

Komisja do spraw inwestycji, rolnictwa, mienia i gospodarki komunalnej – 26 marca 2019 r. (wtorek) godz. 10.00

Porządek posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
  a) obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 57/1 położonej w miejscowości
Czytaj więcej...

Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – styczeń 2019

21 stycznia 2019 r. (poniedziałek) godz. 11.00 posiedzenie Komisji do spraw oświaty
Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Analiza projektu budżetu Gminy Bychawa na rok 2019.
 2. Ustalenie planu pracy Komisji na rok 2019.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie:
  a) zmieniająca uchwałę w sprawie
Czytaj więcej...

Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – grudzień 2018

27 grudnia 2018 r. (czwartek) godz. 8.00 posiedzenie Komisji do spraw inwestycji, rolnictwa, mienia i gospodarki komunalnej
Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Ocena realizacji usług komunalnych.
 2. Ocena realizacji inwestycji gminnych.
 3. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
  a) obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości oznaczonej w
Czytaj więcej...

Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – wrzesień 2018

25 września 2018 r. (wtorek) godz. 13.00 posiedzenie Komisji do spraw budżetu i finansów
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a) zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok,
b) uchwalenia Statutu Gminy Bychawa.
2. Założenia do projektu

Czytaj więcej...

Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – sierpień 2018

29 sierpnia 2018 r. (środa) godz. 9.00 posiedzenie Komisji do spraw oświaty
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Informacja o stanie przygotowań placówek oświatowo-wychowawczych do nowego roku szkolnego- objazd szkół.
2. Sprawozdanie z pracy komisji za I półrocze 2018 r.
3. Przyjęcie

Czytaj więcej...

Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – lipiec 2018

12 lipca 2018 r. (czwartek) godz. 13.00 posiedzenie Komisji do spraw pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia i pracy.
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie:
a) w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz

Czytaj więcej...

Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – czerwiec 2017

7 czerwca 2018 r. (czwartek) godz. 11.30 posiedzenie Komisji do spraw komunikacji społecznej, promocji, kultury, sportu i współpracy międzynarodowej
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie:
a) zaopiniowania połączenia gmin w celu utworzenia okręgu wyborczego do Rady Powiatu

Czytaj więcej...

Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – kwiecień 2018

19 kwietnia 2018 r. (czwartek) godz. 12.15 posiedzenie Komisji do spraw inwestycyjnych, rolnictwa, gospodarki przestrzennej i mienia
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu

Czytaj więcej...

Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – marzec 2018

22 marca 2018 r. (czwartek) godz. 14.15 posiedzenie Komisji do spraw oświaty
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a) określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek dyrektorom i wicedyrektorom szkół oraz nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole

Czytaj więcej...