Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – czerwiec 2023

image_pdfimage_print

Komisja rewizyjna – 30 czerwca 2023 r. (piątek) godz. 8.30  

Porządek posiedzenia:

 1. Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości postępowania UM i Burmistrza Bychawy w trakcie realizacji konkursu w programie rządowym – Fundusz Polski Ład edycja druga i przetargu z niego wynikającegorozpatrzenie stanowiska radcy prawnego w sprawie procedury naboru do Polskiego Ładu.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 3. Sprawy bieżące.

Komisja do spraw oświaty

Komisja do spraw budżetu i finansów

– 30 czerwca 2023 r. (piątek) godz. 9.00

Porządek posiedzenia:

 1. Analiza wariantów finansowania dowożenia uczniów do szkół z uwzględnieniem linii użyteczności publicznej.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie:
 3. zmian w uchwale budżetowej na rok 2023.
 4. Rozpatrzenie Raportu o Stanie Gminy Bychawa za 2022 rok.
 5. Sprawozdanie z prac komisji za I półrocze 2023 r.
 6. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń komisji.
 7. Sprawy  bieżące.

Komisja do spraw pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia i pracy – 30 czerwca 2023 r. (piątek) godz. 10.45

Porządek posiedzenia:

 1. Raport z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2022.
 2. Rozpatrzenie Raportu o Stanie Gminy Bychawa za 2022 rok.
 3. Sprawozdanie z pracy komisji za I półrocze 2023 r.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 5. Sprawy  bieżące.

Komisja do spraw komunikacji społecznej, promocji, kultury, sportu i współpracy międzynarodowej – 30 czerwca 2023 r. (piątek) godz. 11.30

Porządek posiedzenia:

 1. Rozpatrzenie Raportu o Stanie Gminy Bychawa za 2022 rok.
 2. Sprawozdanie z pracy komisji za I półrocze 2023 r.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 4. Sprawy  bieżące.

Komisja do spraw inwestycji, rolnictwa, mienia i gospodarki komunalnej – 30 czerwca 2023 r. (piątek) godz. 12.00  

Porządek posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
 2. wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości,
 3. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Stara Wieś Pierwsza, gmina Bychawa,
 4. wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu.
 5. Rozpatrzenie Raportu o Stanie Gminy Bychawa za 2022 rok.
 6. Sprawozdanie z pracy komisji za I półrocze 2023 r.
 7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 8. Sprawy  bieżące.