Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – lipiec

Komisja do spraw skarg, wniosków i petycji- 9 lipca 2019 r. (wtorek) godz. 8.00 – sala ślubów Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. Partyzantów 1

Porządek posiedzenia:

  1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie:
    a) przekazania petycji zgodnie z właściwością.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  3. Sprawy bieżące.

Komisja do spraw budżetu i finansów – 9 lipca 2019 r. (wtorek) godz. 8.00 – sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. M. J. Piłsudskiego 22

Porządek posiedzenia:

  1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie:
    a) zmian w uchwale budżetowej na rok 2019.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  3. Sprawy bieżące.