I sesja Rady Miejskiej w Bychawie VII kadencji

Drukuj artykuł

Na postawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz 594 z późn. zm.) i postanowienia Komisarza Wyborczego w Lublinie z dnia25 listopada 2014 r. w sprawie zwołania sesji rad wybranych w głosowaniu w dniu 16 listopada 2014 r.

zwołuję I sesję Rady Miejskiej w Bychawie VII kadencji.

 

Sesja odbędzie się w dniu 28 listopada 2014 r. (piątek) o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego  w Bychawie przy ul. M. J. Piłsudskiego 22.

 

 

Ustalam porządek sesji:

1. Otwarcie obrad sesji. 

2. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze przez Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Bychawie.

3. Ślubowanie nowo wybranych radnych.

4. Wybór Przewodniczącego Rady.

5. Wybór Wiceprzewodniczących Rady.

6. Zamknięcie sesji.

Z upoważnienia

Komisarza Wyborczego w Lublinie

Jolanta Cajzer

Sekretarz Gminy

                                                                                             

Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) pracodawca zobowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.