2. sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się w dniu 8 grudnia 2014 r.

image_pdfimage_print

o godz. 13.00 (poniedziałek) w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. M. J. Piłsudskiego 22.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Złożenie ślubowania przez Burmistrza.
3. Przyjęcie protokołu z I sesji.

4. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) powołania komisji do spraw budżetu i finansów Rady Miejskiej w Bychawie,
b) powołania komisji do spraw inwestycyjnych, rolnictwa, gospodarki przestrzennej i mienia Rady Miejskiej w Bychawie,
c) powołania komisji do spraw komunalnych i mieszkaniowych Rady Miejskiej w Bychawie,
d) powołania komisji do spraw pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia i pracy Rady Miejskiej w Bychawie,
e) powołania komisji do spraw oświaty Rady Miejskiej w Bychawie,
f) powołania komisji do spraw komunikacji społecznej, promocji, kultury, sportu i współpracy międzynarodowej Rady Miejskiej w Bychawie,
g) powołania komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w Bychawie
h) stwierdzenia wyboru przewodniczącego komisji do spraw budżetu i finansów Rady Miejskiej w Bychawie,
i) stwierdzenia wyboru przewodniczącego komisji do spraw inwestycyjnych, rolnictwa, gospodarki przestrzennej i mienia Rady Miejskiej w Bychawie,
j) stwierdzenia wyboru przewodniczącego komisji do spraw komunalnych i mieszkaniowych Rady Miejskiej w Bychawie,
k) stwierdzenia wyboru przewodniczącego komisji do spraw pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia i pracy Rady Miejskiej w Bychawie,
l) stwierdzenia wyboru przewodniczącego komisji do spraw oświaty Rady Miejskiej w Bychawie,
ł) stwierdzenia wyboru przewodniczącego komisji do spraw komunikacji społecznej,
promocji, kultury, sportu i współpracy międzynarodowej Rady Miejskiej w Bychawie,
m) stwierdzenia wyboru przewodniczącego komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w Bychawie,
n) ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Bychawy.

5. Sprawy bieżące.
6. Zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący Rady
Grzegorz Szacoń