Informacja dla klubów sportowych, w tym uczniowskich klubów sportowych (UKS) działających w formie stowarzyszenia na terenie województwa lubelskiego – można dostać dodatkowe pieniądze

image_pdfimage_print

Uprzejmie informuję, że 1 marca br. o godz. 13.45, ruszył nabór wniosków do rządowego programu „Klub”. Na tegoroczną edycję programu Ministerstwo Sportu i Turystyki zarezerwowało rekordową kwotę 75 mln zł, nabór wniosków trwa do 24.04.2023 r. do godziny 23.59.59. Operatorem Krajowym w/w Programu jest Krajowe Zrzeszenie LZS w Warszawie, a Operatorem Województwa Lubelskiego jest Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Lublinie. Program skierowany jest wyłącznie dla dzieci i młodzież w wieku do 18 roku życia, kluby które chcą skorzystać z dofinansowania muszą spełnić następujące wymogi:

  • prowadzenie zarejestrowanej działalności przez min. 3 lata przed datą składania wniosku o dofinansowanie – wymagany wypis/wydruk z KRS lub ewidencji prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą składania wniosku,
  • łączna wysokość dotacji ze środków publicznych pozyskanych przez klub na zadania statutowe w roku poprzednim (2022) nie wyższa niż 200 tys. złotych – należy załączyć sprawozdanie finansowe za poprzedni rok (za 2022 rok) z wyszczególnieniem dotacji otrzymanych ze środków publicznych, Osobami koordynującymi Program „Klub – 2023″ w naszym województwie są:
  1. Janusz Wilczek – tel. 668 437 430
  2. Jacek Kłos -tel. 504 414 736
  3. Sławomir Lenart – tel. 695 735 077

Więcej informacji dotyczących Programu „Klub – 2023″ można uzyskać pod adresem: www.rzadowyprogramklub.pl