Informacja o ruchu pojazdów wojskowych

image_pdfimage_print

Od dnia 12 lutego 2024 roku na drogach niemal całego kraju będzie odbywał się ruch kolumn pojazdów wojskowych.

W związku z otrzymanym w dniu 9 lutego 2024 roku roku pismem z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego informujemy, że od dnia 12 lutego na drogach niemal całego kraju będzie odbywał się ruch kolumn pojazdów wojskowych w związku z cyklicznymi wojskowymi ćwiczeniami pod kryptonimem STEADFAST DEFENDER-24 i DRAGON-24, które odbędą się zgodnie z tegorocznym programem szkolenia Sił Zbrojnych RP.

Kolumny pojazdów wojskowych będą przemieszczać się po autostradach, drogach ekspresowych oraz drogach krajowych.

Ruch pojazdów biorących udział w ćwiczeniach będzie skoordynowany w taki sposób, aby ich przejazd w jak najmniejszym stopniu powodował utrudnienia w ruchu. Będą one eskortowane i zabezpieczone przez Żandarmerię Wojskową i poddziały regulacji ruchu Wojska Polskiego we współpracy z Policją. Przegrupowania zostały skoordynowane z właściwymi władzami, w tym lokalnymi.

Z uwagi na powyższe, informujemy mieszkańców o ww. utrudnieniach oraz prosimy o:

– zachowanie szczególnej ostrożności,
– niewjeżdżanie pomiędzy pojazdy wojskowe jadące w kolumnie,
– niepublikowanie informacji i zdjęć obrazujących ruchy wojsk i ich lokalizację, daty i godziny przejazdów kolumn wojskowych, dane dotyczące wylotów i lądowań wojskowych statków powietrznych.