Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości nr ew. 367 położonej w miejscowości Stara Wieś Pierwsza

image_pdfimage_print

Burmistrz Bychawy informuje, że w dniu 12 grudnia 2023 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. Partyzantów 1 w Bychawie odbył się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bychawa oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 367 o pow. 0,30 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Stara Wieś Pierwsza, dla której Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1I/00149907/2.

Z uwagi na fakt, że na konto Urzędu Miejskiego w Bychawie do dnia wskazanego w ogłoszeniu, tj. do dnia 5 grudnia 2023 r., nie zostało wpłacone żadne wadium, a w dniu przetargu nie zgłosił się żaden potencjalny oferent, przetarg pozostał nierozstrzygnięty.