Kolejna tura szkoleń dla mieszkańców Gminy Bychawa z cyfrowych kompetencji

Chcesz wzbogacić swoje doświadczenie w korzystaniu z możliwości jakie daje Internet i media społecznościowe? Masz 25 lat lub więcej?
Mieszkasz na terenie gminy Bychawa?

Weź udział w bezpłatnych szkoleniach organizowanych przez Gminę Bychawa w ramach projektu „Cyfrowe kompetencje mieszkańców gminy Bychawa”.

Tematyka i poziom szkoleń dostosowywane są do potrzeb i oczekiwań uczestników

Tematy szkoleń:
• „Rodzic w Internecie”
• „Mój biznes w sieci”
• „Moje finanse i transakcje w sieci”
• „Działam w sieciach społecznościowych”
• „Tworzę własną stronę internetową (blog)”
• „Rolnik w sieci”
• „Kultura w sieci”

Projekt „Cyfrowe kompetencje mieszkańców gminy Bychawa” realizowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin Polski Południowo-Wschodniej”, współfinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.