LIII Sesja Rady Miejskiej

image_pdfimage_print

Uprzejmie zapraszam na LIII sesję Rady Miejskiej w Bychawie, która odbędzie się w dniu 7 października 2010r. o godz. 15.00 (czwartek) w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. M. J. Piłsudskiego 22.

 

 Proponowany porządek posiedzenia:
 
1. Otwarcie obrad sesji. 
2. Przyjęcie protokołu z LII sesji.
3. Interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.
4. Informacja o realizacji uchwał i pracy Burmistrza w okresie od ostatniej sesji.
5. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu.
6. Informacja na temat funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Bychawie.
7. Współpraca z gmina partnerską.
8. Rozważenie propozycji firmy ENERGOBIOGAZ S.A. z Poznania oraz firmy VICANA w/s wydzierżawienia lub zakupu działki pod budowę biogazowni rolniczej.
9. Założenia do projektu budżetu gminy na 2011 rok.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
a)      zmiany uchwały o pomocy finansowej dla Powiatu Lubelskiego,
b)      zmian w uchwale budżetowej na rok 2010,
c)      rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bychawie,
d)      rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bychawie,
e)      rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bychawie,
f)       rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bychawie,
g)      rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bychawie,
h)      rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Bychawy.
11. Informacja o załatwieniu sprawy dotyczącej podpisania umowy dzierżawy.
12. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.
13. Sprawy bieżące.
14. Zakończenie obrad sesji.
 

Przewodniczący Rady

     Seweryn Gąbka