Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa

image_pdfimage_print

Lista dotyczy miejsc, w których można uzyskać pomoc z zakresu:
– rodzinnego,
– psychologicznego,
– pedagogicznego,
– pomocy społecznej,
– rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień,
– przeciwdziałania przemocy domowej,
– interwencji kryzysowej,
– pomocy dla osób bezrobotnych,
– pomocy dla osób pokrzywdzonej przestępstwem,
– prawa konsumenckiego,
– prawa pacjenta,
– prawa ubezpieczeń społecznych,
– prawa pracy,
– prawa podatkowego,
– dla osób będących w sporze z podmiotami rynku finansowego,
– innego.


Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Lubelskim: