Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości

image_pdfimage_print

W dniu 29 lipca 2014 r. została zawarta umowa pomiędzy Gmina Bychawa a Zakładem Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Bełżycach Sp.  z o.o. ul. Przemysłowa 35, 24-200 Bełżyce dotycząca przyjęcia i zagospodarowania odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Bychawa. Umowa została zawarta na okres od dnia 4 sierpnia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.