Gmina Bychawa – Sprzątamy z Zakładem Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Bełżycach

W ramach tego działania uprzątnięty został obszar całego rezerwatu będącego formą ochrony przyrody zlokalizowanego na terenie gminy Bychawa ze śmieci zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania. Uczestnicy akcji zostali wyposażeni w jednorazowe rękawiczki oraz worki na odpady. W miarę

Czytaj więcej...

Aplikacja ,,śmieciowa” pomoże ustalić kto nie płaci za odpady komunalne

Szanowni Mieszkańcy

Uprzejmie informujemy, że w celu uszczelnienia systemu gospodarki odpadami komunalnymi Gmina Bychawa podpisała z Gminą Miejską Świdnik porozumienie dotyczące udzielenia nieodpłatnej licencji niewyłącznej na korzystanie z aplikacji wykrywającej rozbieżności pomiędzy danymi zawartymi w deklaracjach określających wysokość opłaty za

Czytaj więcej...

Czy z okazji Dnia Ziemi posprzątamy rezerwat roślinności „Podzamcze”? – wolontariusze spotykają się 23 kwietnia

Jeżeli lubicie Państwo spędzać czas na wolnym powietrzu oraz denerwują Was puszki lub butelki w rowach, to mamy świetną propozycję na „zemstę”.

W sobotę 23 kwietnia 2022 roku o godzinie 9.00 na parkingu przy stadionie miejskim w Bychawie spotykamy się,

Czytaj więcej...

Od 1 lutego 2022 r. obowiązują nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  • 23 zł miesięcznie od osoby, za odpady zbierane w sposób selektywny (zmiana z 17 zł)
  • 56 zł miesięcznie od osoby w przypadku nie dopełnienia obowiązku zbierania odpadów komunalnych  w sposób selektywny
    (do momentu stwierdzenia poprawnej segregacji odpadów)

Właściciele nieruchomości zabudowanych

Czytaj więcej...

Do 8 lutego 2022 r. przyjmowanie zgłoszeń na usuwanie azbestu

azbest

Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń na usuwanie azbestu!

Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych.

Nabór zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia 31.01.2022 r. do dnia 08.02.2022 r.

Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu VI naboru

Czytaj więcej...

Aktualne harmonogramy odbioru śmieci w 2022 roku

Harmonogramy odbioru odpadów w 2022 roku

do pobrania w formacie PDF:

(aktualizacja 2021-12-29)

Od 1 lutego 2022 r. obowiązują nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  • 23 zł miesięcznie od osoby, za odpady zbierane
Czytaj więcej...

Zmiana godzin pracy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

2014-08-22 pszok bychawa

Obowiązują już nowe godziny otwarcia Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Punkt będzie świadczył usługi odbierania odpadów komunalnych w dniach: wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota w godz. od 7.00 do 15.00.

Przypominamy, że w zamian za uiszczoną przez właścicieli

Czytaj więcej...

Film informacyjny – Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

deklaracja on-line > www.zone.gunb.gov.pl

Celem stworzenia centralnej bazy (tj. CEEB – Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków) jest poprawa jakości powietrza – likwidacja głównej przyczyny zanieczyszczeń – emisji substancji powodujących smog. CEEB będzie ważnym narzędziem wspierającym wymianę starych kotłów grzewczych, będzie również miejscem gdzie dostępne

Czytaj więcej...

W lutym zmiana terminu odbioru odpadów ze względu na intensywne opady śniegu

UWAGA

ZMIANA TERMINU ODBIORU ODPADÓW

Ze względu na trudne warunki pogodowe (intensywne opady śniegu) uniemożliwiające odbiór odpadów komunalnych w wyznaczonych w harmonogramie terminach Bychawskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Bychawie informuje o przełożeniu terminów zbiórki odpadów w miesiącu lutym

Czytaj więcej...

W lutym 2020 r. przyjmowanie zgłoszeń na usuwanie azbestu

azbest

Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń na usuwanie azbestu!

Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu V naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego, współfinansowanego ze

Czytaj więcej...