Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości

W dniu 29 lipca 2014 r. została zawarta umowa pomiędzy Gmina Bychawa a Zakładem Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Bełżycach Sp.  z o.o. ul. Przemysłowa 35, 24-200 Bełżyce dotycząca przyjęcia i zagospodarowania odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu

Czytaj więcej...

Aktualne informacje z zakresu realizacji ustawy „śmieciowej”

OGŁOSZENIE

W związku z rozpoczęciem realizacji obowiązków wynikających z zapisów nowej „ustawy śmieciowej” Burmistrz Bychawy informuje, że:
1.Worki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, będą nadal systematycznie dostarczane przez firmę odbierającą odpady podczas opróżniania pojemników.
2.W przypadku nieotrzymania worków do

Czytaj więcej...

Opłata śmieciowa

Opłata będzie naliczana od osoby

Tak postanowili radni gminy Bychawa, którzy uchwalili nowy regulamin utrzymania czystości i porządku oraz ceny wywozu śmieci. Wysokość stawek opłaty śmieciowej w Bychawie będzie naliczana w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość. Mieszkańcy, którzy będą segregować odpady zapłacą

Czytaj więcej...