Opłata śmieciowa

Opłata będzie naliczana od osoby

Tak postanowili radni gminy Bychawa, którzy uchwalili nowy regulamin utrzymania czystości i porządku oraz ceny wywozu śmieci. Wysokość stawek opłaty śmieciowej w Bychawie będzie naliczana w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość. Mieszkańcy, którzy będą segregować odpady zapłacą

Czytaj więcej...

Rada Miejska uchwaliła stawki opłat za śmieci

Rada Miejska w Bychawie na ostatnich dwóch sesjach przyjęła już wszystkie najważniejsze uchwały w zakresie realizacji ustawy tzw. śmieciowej. Regulamin, uchwały w sprawie metody ustalania opłaty, jej wysokości, terminu i trybu uiszczania, wzoru deklaracji oraz sposobu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów.

 2013-03-26 smieci

Opłata będzie

Czytaj więcej...