Odbiór pojemników na śmieci do końca tygodnia

Drukuj artykuł

Przypominamy, że do 14 czerwca 2013 r. w godzinach od 8.00 do 19.00 w dni robocze (za wyjątkiem soboty i niedzieli) na terenie bazy Bychawskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. w Bychawie przy ul. Budnego 6 A, nieodpłatnie będą wydawane pojemniki na odpady komunalne o pojemności 120 l, służące do zbierania „frakcji mokrej”.

2013-06-10 odbior pojemnikow

Warunkiem otrzymania pojemnika jest:
1.Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w Urzędzie Miejskim w Bychawie;
2.Zgloszenie się właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy z dowodem osobistym w w/w punkcie;
3.Podpisanie umowy użyczenia pojemnika;
4.Odbiór pojemnika we własnym zakresie.

 

Wyświetl większą mapę

 

2013-06-10 pojemniki