Ogłoszenie Burmistrza Bychawy o otwartym konkursie ofert na realizacje zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pt. „Zorganizowanie bychawskich półkolonii letnich: profilaktycznie, zdrowo i sportowo”

image_pdfimage_print

Cel konkursu:

Konkurs ma na celu wybór ofert i zlecenie realizacji zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez zorganizowanie półkolonii letnich dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Bychawa z uwzględnieniem programu i działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom.

Oczekiwane rezultaty realizacji zadania publicznego: zapewnienie udziału dzieci i młodzieży w organizowanych półkoloniach letnich, realizacja programu profilaktycznego oraz różnorodnych form spędzania czasu wolnego.

Na realizację zadania przeznaczono środki w wysokości: 45 000,00 zł.

Zadanie realizowane będzie od dnia 03.07.2023 r. do 15.09.2023 r. (preferowany wypoczynek dla dzieci i młodzieży w dniach od 31 lipca – 11 sierpnia 2023 r.).

Więcej informacji oraz pliki do pobrania na stronie Biuletynu Informacji Publicznej UM Bychawa:

https://umbychawa.bip.lubelskie.pl/?id=355&action=details&document_id=1894782