Ogłoszenie w sprawie ustalenia wykazów części działki nr 135/2 położonej przy ul. Sportowej w Bychawie  przeznaczonej do oddania w najem

image_pdfimage_print

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) informuję, iż na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ulicy Partyzantów 1 zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy części nieruchomości położonej w Bychawie przy ul. Sportowej przeznaczonej do oddania w najem.