Ogłoszenie w sprawie ustalenia wykazu części nieruchomości nr ew. 45 położonej w Bychawie przy ul. Antoniego Budnego przeznaczonej do wydzierżawienia

image_pdfimage_print

Działając   na   podstawie  art.  35  ust.  1  i  2  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  roku o gospodarce  nieruchomościami (Dz.  U.  z  2023 r. poz. 344 z późn. zm.)  informuję,     iż  na   tablicy   ogłoszeń  w   budynku   Urzędu   Miejskiego w Bychawie  przy ulicy Partyzantów 1 został  wywieszony  na  okres  21  dni  wykaz części nieruchomości  położonej przy ul. Antoniego Budnego w Bychawie, gmina Bychawa przeznaczonej do wydzierżawienia.


https://umbychawa.bip.lubelskie.pl/index.php?id=82&p1=szczegoly&p2=90059