Ogłoszenie w sprawie ustalenia wykazu części nieruchomości zlokalizowanej na działce nr ew. 36/6 położonej przy ulicy Antoniego Budnego w Bychawie przeznaczonej do użyczenia

image_pdfimage_print

Działając na podstawie art. 35 ust. i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce  nieruchomościami (Dz. U. z 2023 poz. 344 z późn. zm.)  informuję, iż na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ulicy Partyzantów 1 został wywieszony na okres 21 dni wykaz części nieruchomości położonej przy ul. Antoniego Budnego w Bychawie przeznaczonej do użyczenia.