Ogłoszenie w sprawie wykazu nieruchomości położonej przy ul. Batalionów Chłopskich w Bychawie gm. Bychawa przeznaczonej do sprzedaży

OGŁOSZENIE

Burmistrza  Bychawy

 Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  /Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn.  zm./ informuję,  iż na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. Partyzantów 1 został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości  położonej w miejscowości Bychawa przy ulicy Batalionów Chłopskich przeznaczonej do sprzedaży.

Burmistrz Bychawy

/-/

Janusz Urban