Ogłoszenie w sprawie ustalenia wykazu części nieruchomości położonej w Bychawie przeznaczonej do oddania w najem

Drukuj artykuł

Termin składania ofert: 2023-01-26 23:59

OGŁOSZENIE BURMISTRZA BYCHAWY

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) informuję, iż na

Czytaj więcej...

Ogłoszenie w sprawie ustalenia wykazu części nieruchomości położonej w Bychawie przy ul. Partyzantów przeznaczonej do oddania w najem

Drukuj artykuł

Termin składania ofert: 2023-01-26 23:59

OGŁOSZENIE BURMISTRZA BYCHAWY

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) informuję, iż na

Czytaj więcej...

Burmistrz Bychawy ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż autobusu marki AUTOSAN H9-21.41 będącym własnością Gminy Bychawa

Drukuj artykuł

1. Nazwa i siedziba Sprzedającego:

Gmina Bychawa,

ul. Partyzantów 1

23-100 Bychawa

tel. 81 5660004, e-mail; um@bychawa.pl, transport@bychawa.pl

2. Przedmiot przetargu:

  1. marka i typ pojazdu- AUTOSAN H9-21.41;
  2. rok produkcji – 2000,
  3. VIN: SUAAW3AAPYSO21612,
  4. numer rejestracyjny – LUB 7574F,
  5. ilość
Czytaj więcej...

Ogłoszenie Burmistrza Bychawy o przetargu pisemnym nieograniczonym na „Sprzedaż 72 szt. drzew rosnących na terenie nieruchomości, stanowiących własność Gminy Bychawa, połączoną z ich wycinką, uprzątnięciem terenu oraz wywozem pozyskanego materiału drzewnego”

Drukuj artykuł

Termin składania ofert: 2022-11-30 11:00

Burmistrz Bychawy Ogłasza Przetarg Pisemny Nieograniczony na sprzedaż „drzew na pniu”

  1. Określenie przedmiotu przetargu: „Sprzedaż 72 szt. drzew rosnących na terenie nieruchomości, stanowiących własność Gminy Bychawa, połączona z ich wycinką, uprzątnięciem terenu oraz wywozem pozyskanego materiału
Czytaj więcej...

Ogłoszenie w sprawie ustalenia wykazu części nieruchomości położonej w Bychawie przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego przeznaczonej do oddania w najem

Drukuj artykuł

OGŁOSZENIE BURMISTRZA BYCHAWY

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) informuję, iż na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu

Czytaj więcej...

Ogłoszenie w sprawie ustalenia wykazu części nieruchomości budynkowej położonej w miejscowości Bychawka Druga przeznaczonej do oddania w najem

Drukuj artykuł

OGŁOSZENIE BURMISTRZA BYCHAWY

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) informuję, iż na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu

Czytaj więcej...

Ogłoszenie w sprawie ustalenia wykazu nieruchomosci gruntowej stanowiącej własność Gminy Bychawa, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dzierżawcy

Drukuj artykuł

Data ogłoszenia 2022-11-09

Termin składania ofert 2022-12-21 23:59

OGŁOSZENIE BURMISTRZA BYCHAWY

Działając   na   podstawie  art.  35  ust.  1  i  2  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  roku o gospodarce  nieruchomościami (Dz.  U.  z  2021 r.  poz.  1899 z późn. zm.) 

Czytaj więcej...

Ogłoszenie w sprawie ustalenia wykazu części nieruchomości położonej w Bychawie przy ul. Antoniego Budnego przeznaczonej do użyczenia

Drukuj artykuł

Data ogłoszenia 2022-11-09

Termin składania ofert 2022-11-30 23:59

OGŁOSZENIE Burmistrza  Bychawy

Działając  na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku   o gospodarce nieruchomościami  (Dz.  U.  z

Czytaj więcej...

Ogłoszenie w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Bychawa, zabudowanej budynkiem wielorodzinnym, w którym lokal mieszkalny został przeznaczony do sprzedaży wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu na rzecz najemcy

Drukuj artykuł

Data ogłoszenia: 2022-10-24

Termin składania ofert: 2022-11-28 23:59

Na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ulicy Partyzantów 1 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bychawie został zamieszczony na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiącej własność gminy

Czytaj więcej...

Ogłoszenie w sprawie ustalenia wykazu części nieruchomości położonej w Bychawie przy ul. Podwale przeznaczonej do oddania w najem

Drukuj artykuł

Data ogłoszenia: 2022-09-30

Termin składania ofert: 2022-10-21 23:59

Na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ulicy Partyzantów 1 został wywieszony na okres 21 dni wykaz części nieruchomości położonej w Bychawie przy ulicy Podwale, przeznaczonej do oddania w

Czytaj więcej...

Ogłoszenie w sprawie ustalenia wykazu części nieruchomości położonej w Bychawie przy ul. Adama Mickiewicza przeznaczonej do oddania w najem

Drukuj artykuł

Data ogłoszenia: 2022-09-30

Termin składania ofert: 2022-10-21 23:59

Na na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ulicy Partyzantów 1 został wywieszony na okres 21 dni wykaz części nieruchomości budynkowej położonej w Bychawie przy ul. Adama Mickiewicza, przeznaczonej

Czytaj więcej...

Ogłoszenie w sprawie ustalenia wykazu części nieruchomości położonej w Bychawie przy ul. Kajetana Koźmiana przeznaczonej do oddania w najem

Drukuj artykuł

Termin składania ofert: 2022-10-05 23:59

Działka w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Bychawa przeznaczona jest w części pod teren zabudowy usługowej  – symbol planu 27 U, w części pod drogę lokalną – symbol planu KDL, w części pod ciąg pieszo-jezdny

Czytaj więcej...