Ogłoszenie w sprawie ustalenia wykazu części nieruchomości położonej w Bychawie przy ul. Kajetana Koźmiana przeznaczonej do oddania w najem

Termin składania ofert: 2022-10-05 23:59

Działka w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Bychawa przeznaczona jest w części pod teren zabudowy usługowej  – symbol planu 27 U, w części pod drogę lokalną – symbol planu KDL, w części pod ciąg pieszo-jezdny

Czytaj więcej...

Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bychawie pojawiły się dwa ogłoszenia odnoście możliwości najmu części nieruchomości przy ul. Józefa Piłsudskiego w Bychawie

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami ogłoszeń opublikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu Miejskiego w Bychawie

Termin składania ofert: 2022-08-04 23:59

linki do ogłoszeń poniżej:

Czytaj więcej...

Ogłoszenie w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Bychawa, zabudowanej budynkiem wielorodzinnym, w którym lokal mieszkalny został przeznaczony do sprzedaży wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu na rzecz najemcy

Na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ulicy Partyzantów 1 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bychawie został zamieszczony  na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiącej własność gminy Bychawa, zabudowanej budynkiem wielorodzinnym, w którym lokal

Czytaj więcej...

Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Gałęzów, gmina Bychawa oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki Nr 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1105 o łącznej powierzchni 2,52 ha

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

    Burmistrz Bychawy

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Gałęzów, gmina Bychawa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki Nr 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1105 o łącznej powierzchni 2,52 ha.

Dane dotyczące nieruchomości

Czytaj więcej...

Ogłoszenie w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości położonej w miejscowości Gałęzów, gmina Bychawa przeznaczonej do sprzedaży

Data ogłoszenia: 2022-01-27
Termin składania ofert: 2022-02-17 23:59
Treść:

OGŁOSZENIE BURMISTRZA BYCHAWY

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie w sprawie ustalenia wykazu części nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia położonej w Bychawie przy ul. Armii Krajowej

Data ogłoszenia 2021-12-22. Termin składania ofert 2022-01-12 23:59

Treść:

OGŁOSZENIE BURMISTRZA BYCHAWY

Działając na podstawie  art. 35  ust. 1 i 2 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 roku o gospodarce

Czytaj więcej...

Ogłoszenie w sprawie ustalenia wykazu części nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem położonej w Bychawie przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Data ogłoszenia 2021-12-22. Termin składania ofert 2022-01-12 23:59

Treść:

OGŁOSZENIE BURMISTRZA BYCHAWY

Działając   na   podstawie  art.  35  ust.  1  i  2  ustawy  z  dnia  21 

Czytaj więcej...