Ogłoszenie w sprawie wykazu nieruchomości położonej w Bychawie przeznaczonej do sprzedaży

Data ogłoszenia: 2019-11-21

Termin składania ofert: 2019-12-12 12:00

Treść:

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA BYCHAWY

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) informuję, iż na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ulicy Partyzantów 1 został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości położonej w miejscowości Bychawa, gmina Bychawa przeznaczonej do sprzedaży.

 Burmistrz Bychawy
 /-/
Janusz Urban


Załączniki:

źródło: https://umbychawa.bip.lubelskie.pl/index.php?id=82&p1=szczegoly&p2=67299#