OPS udzieli pomocy żywnościowej potrzebującym

image_pdfimage_print

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Bychawy zaprasza wszystkie osoby lub rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryterium dochodowe 771 zł. dla osoby w rodzinie oraz 951 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej do skorzystania z pomocy żywnościowej. Skierowania niezwłocznie należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bychawie.