Otwarty konkurs ofert na zadania z zakresu kultury fizycznej w 2013 roku

image_pdfimage_print

Burmistrz Bychawy

na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536
z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Bychawa w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, na które mogą być przyznane dotacje z budżetu Gminy Bychawa w roku 2013 r. i jednocześnie zaprasza do składania ofert.

Termin składania ofert upływa w dn. 6 marca 2013 roku.

Treść ogłoszenia

Wzór oferty