Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie serdecznie zaprasza osoby w wieku 30 lat i więcej
do skorzystania ze wsparcia w ramach realizowanego przez nasz urząd projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej

image_pdfimage_print

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie serdecznie zaprasza osoby w wieku 30 lat i więcej do skorzystania ze wsparcia w ramach realizowanego przez nasz urząd projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, RPO WL 2014-2020, pt.:
Inkluzyjny rynek pracy w Powiecie Lubelskim (VII) Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 609 osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w Powiecie Lubelskim, w ramach projektu osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP Lublin oraz Filiach w Bełżycach i Bychawie, w tym obywatele Ukrainy:

 • zostaną objęci wsparciem w postaci pośrednictwa pracy lub poradnictwa zawodowego oraz Indywidualnego Planu Działania,
 • które chcą podnieść swoje kwalifikacje lub zdobyć doświadczenie zawodowe, a tym samym zwiększyć szanse na zatrudnienie mogą skorzystać z bezpłatnego szkolenia indywidualnego,
  dodatkowo:
  o osoba otrzymuje stypendium szkoleniowe w wysokości 120 % zasiłku;
  o i zwrot kosztów dojazdu;
 • mają również możliwość podjęcia pracy w ramach doposażenia/wyposażenia stanowiska pracy.
  Zapraszamy osoby bezrobotne zainteresowane udziałem w szkoleniach oraz pracodawców z terenu
  Powiatu Lubelskiego zainteresowanych współpracą do kontaktu z Powiatowym Urzędem Pracy w
  Lublinie.

Wszystkie zainteresowane osoby proszone są o zgłoszenie się do siedziby Urzędu. Szczegółowe informacje udzielane są również telefonicznie:
PUP Lublin, ul. Mełgiewska 11c: 81 745 18 16
Filia w Bełżycach, ul. Lubelska 8: 81 517 37 70
Filia w Bychawie, ul. Mickiewicza 11: 81 566 00 36

Załącznik: