Burmistrz Bychawy ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż autobusu marki AUTOSAN H9-21.41 będącym własnością Gminy Bychawa

image_pdfimage_print

1. Nazwa i siedziba Sprzedającego:

Gmina Bychawa,

ul. Partyzantów 1

23-100 Bychawa

tel. 81 5660004, e-mail; um@bychawa.pl, transport@bychawa.pl

2. Przedmiot przetargu:

 1. marka i typ pojazdu- AUTOSAN H9-21.41;
 2. rok produkcji – 2000,
 3. VIN: SUAAW3AAPYSO21612,
 4. numer rejestracyjny – LUB 7574F,
 5. ilość miejsc – 39+1,
 6. przebieg – 639 908 km,
 7. silnik – 6540 cm³, 110,50 kW;
 8. kolor powłoki lakieru – siwy,
 9. ogumienie – w dobrym stanie,
 10. ubezpieczenie -ważne do 14.03.2023 r.,
 11. przegląd techniczny – ważny do końca lutego 2023 r.,
 12. dodatkowe informacje o stanie technicznym autobusu:

– luty- marzec 2022 r. – kompleksowo wyremontowano zawieszenie (wymiana amortyzatorów, piór resoru, sworznie, rozpieraki, zwrotnice), wyremontowano układ hamulcowy, wymieniono pompę sprzęgła – kosztorys napraw do wglądu,

– silnik po kapitalnym remoncie w roku 2017.

3. Warunki przystapienia do przetargu:

Sprzedający nie wymaga wniesienia wadium.

4. Cena wywoławcza:

Cenę wywoławczą ustala się na kwotę 30 000,00 zł brutto (słownie złotych: trzydzieści tysięcy).

5. Oglądanie przedmiotu sprzedaży:

Autobus będący przedmiotem sprzedaży można obejrzeć w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-14.00, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym ze sprzedającym.

Miejsce garażowania autobusu – Bychawa.

Osoba do kontaktu: Bożena Marzec- tel. 81 5660004 w. 42 lub tel. do kierowcy:

693 408 475.

6. Miejsce, termin, sposób złożenia oferty oraz rozstrzygnięcie przetargu:

Ofertę należy złożyć na załączonym druku do ogłoszenia do Urzędu Miejskiego w Bychawie, ul. Partyzantów 1, 23-100 Bychawa osobiście, listownie lub elektronicznie na adres: um@bychawa.pl

Termin złożenia oferty do dnia 9 grudnia 2022 r. do godz. 14.00.

Wybór oferty nastąpi w dniu 9.12.2022 r. o godz. 14.30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bychawie, ul. Partyzantów 1, 23-100 Bychawa, pokój nr 36.

Decydującym kryterium wyboru oferty jest najwyższa cena.

7. Dodatkowe informacje:

 1. osoba do kontaktu w zakresie postępowania przetargowego – Bożena Marzec, w godzinach pracy urzędu pon. 8.00-16.00, wt.-pt. 7.15-15.15, tel. 81 5660004 w. 42,
 2. z wybranym oferentem zostanie zawarta umowa sprzedaży,
 3. nabywaca zobowiązany będzie zapłacić cenę nabycia pojazdu przelewem na rachunek bankowy wskazany w umowie, w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy,
 4. w przypadku niewpłacenia oferowanej kwoty w terminie Sprzedający zastrzega możliwość odstąpienia od umowy,
 5. wydanie przedmiotu sprzedaży potwierdzone będzie protokołem zdawczo – odbiorczym, po zapłaceniu ceny nabycia pojazdu,
 1. wszystkie koszty związane z nabyciem przedmiotu sprzedaży ponosi Nabywca,
 2. Sprzedający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania przetargowego bez podania przyczyny.

/-/ Burmistrz Bychawy

Janusz Urban

https://umbychawa.bip.lubelskie.pl/index.php?id=82&p1=szczegoly&p2=82953