Przebudowa drogi Bychawa-Olszowiec-Romanów – kończymy pierwszy etap!

image_pdfimage_print

Realizacja pierwszego etapu przebudowy drogi powiatowej Bychawa-Olszowiec-Romanów, w ramach którego zostanie przebudowane 4 km 371 metrów bieżących nawierzchni dróg powiatowych, dobiega końca!

Przebudowa drogi pozytywnie wpłynie na atrakcyjność inwestycyjną terenów, warunki życia mieszkańców oraz dostępność usług publicznych i miejsc pracy!


Całkowite koszty zadania to 6 889 628,12 zł.
Kwota dofinansowania z Unii Europejskiej wynosi 3 446 648 zł.


Inwestycja pn. ,,Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2284L od km 0+794 do km 3+651 oraz nr 2285L od km 0+000 do km 2+302 o przebiegu Bychawa – Romanów” jest dofinansowana ze środków Unii Europejskiej – Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” oraz poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”  – operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”.

,,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.