Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

image_pdfimage_print

Rada Miejska w Bychawie uchwałą z dnia 28 czerwca 2016 r. Numer XXI/130/2016 wskazała Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowany w Bychawie przy ul. A. Budnego 6A.

Punkt ten jest prowadzony przez Bychawskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. ul. M. Rataja 6, 23-100 Bychawa.

Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00 oraz w soboty od godziny 9.00 do 14.00.

Do Puntu bezpłatnie mogą dostarczać właściciele nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na terenie gminy

 

Bychawa odpady komunalne o następujących kodach:

  1. odpady komunalne ulegające biodegradacji;
  2. odpady zielone;
  3. przeterminowane leki;
  4. chemikalia;
  5. zużyte baterie i akumulatory;
  6. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (pod warunkiem, że sprzęt jest kompletny)
  7. meble i inne odpady wielkogabarytowe;
  8. odpady budowlane i rozbiórkowe (pod warunkiem dostarczanie czystego gruzu)
  9. zużyte opony
  10. popiół