Remont ul. Pileckiego w Bychawie

image_pdfimage_print

– informacja o finansowaniu lub dofinansowaniu zadania z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych:

Zadanie dofinansowano z państwowego funduszu celowego


– rodzaj dotacji budżetowej lub nazwę programu lub funduszu:

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg


-nazwa zadania:

Remont ul. Pileckiego w Bychawie


– wartość finansowania lub dofinansowania i całkowita wartość zadania:

 – wartość dofinansowania: 169 141,12 zł

 – całkowita wartość zadania: 338 282,25 zł


– data podpisania umowy o dofinansowanie zadania:

– 6 listopad 2023 r.


-krótki opis zadania:

Zadanie obejmuje remont drogi gminnej nr 107206L – ul. M. Pileckiego w Bychawie, na odcinku 232 mb, z remontem skrzyżowywań z drogą powiatową nr 2278L oraz gminną 107219L. Charakterystyka drogi: klasa drogi L, przekrój 1×2, szerokość pasa ruchu 3m, pobocze gruntowe szer. 1 m prawostronne, jezdnia asfaltowa, chodnik lewostronny przy jezdni szer. 2m, dł. 112 m.

Planowane roboty budowlane:  wykonanie nowych warstw asfaltowych remont chodnika od km 0+120 do km 0+232 z kostki betonowej, wymiana krawężników i obrzeży, remont istniejących zjazdów, przewrócenie geometrii poboczy gruntowych, odnowienie elementów organizacji ruchu.