Remont ul. Pileckiego w Bychawie

image_pdfimage_print

– informacja o finansowaniu lub dofinansowaniu zadania z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych:

Zadanie dofinansowano z państwowego funduszu celowego


– rodzaj dotacji budżetowej lub nazwę programu lub funduszu:

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg


-nazwa zadania:

Remont ul. Pileckiego w Bychawie


– wartość finansowania lub dofinansowania i całkowita wartość zadania:

 – wartość dofinansowania: 169 141,12 zł

 – całkowita wartość zadania: 338 282,25 zł


– data podpisania umowy o dofinansowanie zadania:

– 6 listopad 2023 r.


-krótki opis zadania:

AKTUALIZACJA

Zadanie zakończone w dniu 14.05.2024 r.

Osiągnięte efekty rzeczowe: Remont drogi gminnej nr 107206L – ul. Pileckiego w Bychawie droga klasy L, nawierzchnia asfaltowa szer. 6,0 m dł 232 mb (nowe warstwy asfaltowych gr. 9 cm od km 0+000 do km 0+2 16 oraz gr. 4 cm o km  0+216 do km 0+232), chodnik lewostronny dług. 112 m szer. 2 m kostki betonowej gr. 6 cm, pobocze gruntowe dł. 232 mb, szer. 1 m prawostronne, wymiana krawężników i obrzeży, remont istniejących zjazdów, przewrócenie geometrii poboczy gruntowych, odnowienie elementów organizacji ruchu, remont skrzyżowań z drogą gminną 107194L oraz z drogą powiatową 2278L.