Rozwój układu komunikacyjnego w gminie Bychawa poprzez przebudowę dróg wiejskich

image_pdfimage_print

Informacja o finansowaniu lub dofinansowaniu zadania z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych:

Zadanie dofinansowano z funduszu celowego.


Rodzaj dotacji budżetowej lub nazwa programu lub funduszu:

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.


Nazwa zadania:

Rozwój układu komunikacyjnego w gminie Bychawa poprzez przebudowę dróg wiejskich.


Wartość finansowania lub dofinansowania i całkowita wartość zadania:

Wartość dofinansowania: 10 573 000,00 PLN

Całkowita wartość zadania: 15 767 658,16 PLN


Realizacja inwestycji pozwoli na poprawienie nawierzchni dróg oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie gminy Bychawa:

1. Przebudowa dróg gminnych nr 107173L, 107238L w m. Bychawka Trzecia-Kolonia.

2. Przebudowa drogi gminnej nr 107236L w m. Osowa.

3. Przebudowa drogi gminnej nr 107218L w m. Stara Wieś Druga.

4. Przebudowa drogi gminnej nr 107227L w m. Gałęzów.

5. Przebudowa drogi gminnej nr 107232L w m. Olszowiec-Kolonia.

6. Przebudowa drogi gminnej nr 107208L w m. Leśniczówka.

7. Przebudowa drogi gminnej nr 107142L w m. Łęczyca.

8. Przebudowa drogi gminnej nr 107233L w m. Osowa-Kolonia.

9. Przebudowa drogi gminnej nr 107236L w m. Bychawka Druga-Kolonia.

10. Przebudowa drogi gminnej nr 107241L w m. Bychawka Pierwsza.

11. Przebudowa drogi gminnej nr 107207L w m. Podzamcze.

12. Przebudowa drogi gminnej nr 107215L w m. Wola Gałęzowska-Kolonia.