Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”

image_pdfimage_print

Otrzymane w ramach Rządowego Program „Aktywna tablica” wsparcie finansowe umożliwia wykorzystanie w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych w celu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych.W ramach udzielonego wsparcia finansowego zakupiono:

– pomoce dydaktyczne i narzędzia do terapii dla uczniów z zaburzeniami uwagi i koncentracji, z problemami w uczeniu się, z dysleksją, dyskalkulią, z zaburzeniami słuchu,

– pomoce dydaktyczne, narzędzia do terapii procesów komunikacji dla uczniów wymagających terapii logopedycznej i psychologicznej,

– specjalistyczne oprogramowanie do pomocy i narzędzi do terapii wykorzystywane w TIK,

– monitory, laptopy, podłogi interaktywne dla Szkoły Podstawowej im. Polski Niepodległej w Bychawie, Szkoły Podstawowej im. Zofii Przewłockiej w Woli Gałęzowskiej, Szkoły Podstawowej im. Kajetana Koźmiana w Bychawce.