SKORZYSTAJ I USUŃ BEZPŁATNIE AZBEST

image_pdfimage_print

„Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa 2012-11-14 swiss contributionLubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania”

 

Program: Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy
Priorytet 2. Środowisko i Infrastruktura
Obszar tematyczny: Odbudowa, remont przebudowa i rozbudowa podstawowej infrastruktury

 

W dniach 19.11. 2012 r. – 18.12. 2012 r. rusza drugi nabór wniosków o udzielenie dofinansowania na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z posesji położonych na terenie naszej gminy.

 

Beneficjentami projektu są przede wszystkim właściciele, zarządcy, użytkownicy obiektów, w których jest wykorzystywany azbest lub terenów (posesji), na których został złożony usunięty azbest, tj.

– osoby fizyczne (100% dofinansowania),

– wspólnoty mieszkaniowe (100% dofinansowania),

– jednostki samorządu terytorialnego (85% dofinansowania),

– spółdzielnie mieszkaniowe (30% dofinansowania).

Wnioski można pobrać ze strony projektu i gminy: www.azbest.lubelskie.pl lub www.bychawa.pl oraz w tutejszym Urzędzie Miejskim w pokoju nr 7.

Dla osób fizycznych: Załącznik Nr 3 – Wniosek dla osób fizycznych, Załącznik Nr 2 – Ocena,

Załącznik Nr 8 – Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania.

Dla wspólnot mieszkaniowych: Załącznik Nr 4 – Wniosek dla wspólnot mieszkaniowych oraz Zał. Nr 2 i Zał. Nr 8.

Dla spółdzielni mieszkaniowych: Załącznik Nr 6 – Wniosek dla spółdzielni mieszkaniowej oraz Zał. Nr 2 i Zał. Nr 8.

 

Wniosek i dokumenty należy wypełnić, skompletować i złożyć w Urzędzie Miejskim w Bychawie najpóźniej do dnia 18.12.2012 r. w Punkcie Obsługi Interesanta na parterze.