STYPENDIA SZKOLNE

image_pdfimage_print

Od 1 września 2010 r.  rozpoczyna się nowy okres stypendialny. Stypendium szkolne o charakterze socjalnym może  otrzymać uczeń, w którego rodzinie dochód na jednego członka nie przekracza 351 zł netto. Termin składania wniosków – do 15 września 2010 r., w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych oraz kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października 2010 r.
Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia o dochodach członków rodziny za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku.
Szczegółowe informacje – UM w Bychawie, pok. 28 II p., tel. 815660004 wew. 31.