Umowa na dofinansowanie projektu „Eko-Energia w gminie Bychawa” podpisana.

Drukuj artykuł

19 maja 2020 r.  w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, Burmistrz Bychawy Janusz Urban oraz Skarbnik Gminy Elżbieta Dworak podpisali umowę o dofinansowanie projektu „Eko-Energia w gminie Bychawa”.

Głównym celem projektu jest ochrona środowiska naturalnego poprzez zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych. Zakres rzeczowy „Eko-Energii w gminie Bychawa” obejmuje montaż 197 instalacji fotowoltaicznych oraz 67 kotłów na biomasę. Podpisanie umowy o dofinansowanie rozpoczyna etap realizacji. W chwili obecnej trwają prace nad przeprowadzeniem przetargu, który wyłoni wykonawcę.

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach Osi priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

O dalszym przebiegu projekt będziemy informowali Państwa na bieżąco.