UWAGA PRZEDSIĘBIORCY – nowe PKD

image_pdfimage_print

ImageOD 1 STYCZNIA 2008 ROKU obowiązuje nowa POLSKA KLASYFIKACJA DZIAŁALNOŚCI ( PKD ) 2007, wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. ( Dz. U. Nr 251, poz. 1885 ).

Powyższa klasyfikacja oparta jest na europejskiej klasyfikacji „rodzaje działalności NACE rev. 2”

Przedsiębiorcy, którzy chcą wpisać się do ewidencji działalności gospodarczej lub dokonać zmian w dotychczasowych wpisach od 1 stycznia 2008 r. definiują przedmiot działalności według „PKD 2007”.

Rozporządzenie wraz z załącznikiem w formie elektronicznej znajduje się na stronie internetowej GUS, adres strony : www.stat.gov.pl./klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm

Ponadto załącznik do PKD 2007 dostępny jest do wglądu w Urzędzie Miejskim w Bychawie na stanowisku d/s ewidwencji działalności gospodarczej (pok. 37, II piętro tel: 081 566 00 04 w. 24)