Uwaga przyszłe mamy!

image_pdfimage_print

Wypłata becikowego będzie zależeć od badań lekarskich

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie Dział Świadczeń Rodzinnych informuje, iż od 1 listopada 2009 r. osoby ubiegające się o przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (becikowego) oraz dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia się dziecka będą zobowiązane do przedłożenia zaświadczenia o pozostawaniu pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. W ten sposób Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej chce zachęcić przyszłe matki do wczesnych i regularnych badań, zmniejszyć liczbę niemowląt o niskiej masie urodzeniowej i ograniczyć ich śmiertelność.
Becikowe w kwocie 1 tys. zł przysługuje na wniosek, w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego – w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia, nie później niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.