Wybór sołtysa – sołectwo Marysin – Gmina Bychawa

image_pdfimage_print

Burmistrz Bychawy zarządzeniem Nr 125/OW/2015 z dnia 7 grudnia 2015 r. wyznaczył wybory sołtysa w sołectwie Marysin na dzień 11 stycznia 2016 r. godz. 17.00 – pierwszy termin, godz. 17.15 – drugi termin. Wybory odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie ul. Piłsudskiego 22.

Porządek obrad zebrania wiejskiego, na którym ma nastąpić wybór sołtysa:
1) Otwarcie zebrania,
2) Wybór przewodniczącego zebrania,
3) Powołanie 3-osobowej Komisji Skrutacyjnej,
4) Zgłaszanie kandydatur na funkcję sołtysa,
5) Wybory,
6) Zakończenie zebrania.