Wybory prezydenckie

image_pdfimage_print

Kalendarz wyborów prezydenckich

 • 26 kwietnia o godz. 16.15 mija termin zawiadomienia Państwowej Komisji Wyborczej (PKW) o utworzeniu komitetów wyborczych kandydatów na prezydenta. Komitety muszą złożyć listy z podpisami minimum 1000 osób.
 • Do 6 maja PKW powołuje okręgowe komisje wyborcze.
 • Do 6 maja do godz. 24 komitety wyborcze muszą zgłosić PKW kandydatów na prezydenta do zarejestrowania. Potrzebują poparcia 100 tys. obywateli.
 • Do 16 maja PKW musi podać do wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych.
 • 28 maja upływa termin zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników komitetów wyborczych.
 • Do 31 maja PKW poda do wiadomości dane o kandydatach na prezydenta.
 • Od 5 czerwca do 18 czerwca do godz. 24 ogólnokrajowe programy publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych nieodpłatnie rozpowszechniają audycje wyborcze przygotowane przez komitety wyborcze. Kandydaci mają prawo do wykupienia dodatkowego czasu antenowego.
 • Do 6 czerwca wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast powołują obwodowe komisje wyborcze oraz sporządzają spisy wyborców.
 • Do 10 czerwca można składać wnioski o wydanie aktu pełnomocnictwa do głosowania oraz prosić o dopisanie do spisu wyborców.
 • Do 15 czerwca możliwe jest składanie wniosków przez wyborców niepełnosprawnych o dopisanie ich do spisu w wybranym obwodzie głosowania.
 • Do 17 czerwca trwa zgłaszanie przez wyborców przebywających na polskich statkach morskich wniosków o wpisanie do spisu wyborców w obwodach na jednostkach pływających oraz zgłaszanie przez wyborców przebywających za granicą wniosków o wpisanie do spisu wyborców w obwodach głosowania za granicą.
 • 18 czerwca o godz. 24 skończy się kampania wyborcza.
 • 20 czerwca w godz. 6 – 20 odbędzie się głosowanie.
 • 4 lipca w godz. 6 – 20 odbędzie się powtórne głosowanie, jeśli w pierwszej turze żaden z kandydatów nie zdobędzie 50 proc. poparcia.